C

Culturele ANBI StVEK

De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn staat bij de belastingdienst sinds 6 december 2019 geregistreerd als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Als ANBI heeft de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn een publicatieplicht. Op deze webpagina zijn de verschillende onderwerpen bij elkaar gezet.

1. de naam & contactgegevens
Zie algemene gegevens

2. RSIN
8160.94.093

3. de bestuurssamenstelling
Zie algemene gegevens

4. het beleidsplan
Zie Beleidsplan Stichting Varend Erfgoed Kolhorn

5. het beloningsbeleid
De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn kent geen beloningsbeleid. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

6. de doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het naar Kolhorn terughalen van bedrijfsvaartuigen, die een historische band met het dorp gehad hebben;
b. het zoveel mogelijk in de originele staat terugbrengen en onderhouden van deze bedrijfsvaartuigen;
c. het onderzoeken, verzamelen en vastleggen van de historie van deze bedrijfsvaartuigen,
en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

7. verslag van de activiteiten
Zie lijst activiteiten.
De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn heeft één vaartuig, de ansjovisjol KH44, onder haar beheer. Met dit schip wordt de lijst met activiteiten uitgevoerd. De lijst is een leidraad voor elk kalenderjaar.

8. financiële verantwoording
Zie Baten en Lasten en Balans.