C

Culturele ANBI StVEK

De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn staat bij de belastingdienst sinds 6 december 2019 geregistreerd als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Als ANBI heeft de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn een publicatieplicht. Op deze webpagina zijn de verschillende onderwerpen bij elkaar gezet.

1. de naam & contactgegevens
Zie algemene gegevens

2. RSIN
8160.94.093

3. de bestuurssamenstelling
Zie algemene gegevens

4. het beleidsplan
Zie de hoofdlijnen van het actuele Beleidsplan

5. het beloningsbeleid
De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn kent geen beloningsbeleid. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

6. de doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het naar Kolhorn terughalen van bedrijfsvaartuigen, die een historische band met het dorp gehad hebben;
b. het zoveel mogelijk in de originele staat terugbrengen en onderhouden van deze bedrijfsvaartuigen;
c. het onderzoeken, verzamelen en vastleggen van de historie van deze bedrijfsvaartuigen,
en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

7. verslag van de activiteiten
Zie lijst activiteiten.
De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn heeft één vaartuig, de ansjovisjol KH44, onder haar beheer. Sinds 2023 heeft de Stichting ook een loods in bezit, waar de jol gedurende de winter kan staan en worden onderhouden.
Voor een uitgebreid verslag van activiteiten wordt verwezen naar onze Nieuwsbrieven welke we twee keer per jaar uitgeven.
Nieuwsbrief 2022-1
Nieuwsbrief 2022-2
Nieuwsbrief 2023-1
Nieuwsbrief 2023-2

8. financiële verantwoording
In 2022 is de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn begonnen met de voorbereidingen van de bouw van een winterstalling voor de ansjovisjol KH44. Naast de normale zaken voor de exploitatie van de jol zijn er in de financiële verantwoording ook bedragen te zien voor het ontwerp van de winterstalling, alsmede de nodige donaties om een en ander te kunnen betalen.
Zie Baten en Lasten en Balans.
De jaarstukken van 2023 volgen zo spoedig mogelijk nadat ze zijn vastgesteld door het bestuur.