R

Restauratie

In de winter van 2000/2001 is met de restauratie begonnen. Gelukkig was de oorspronkelijke ijzeren romp nog in redelijk goede staat.
Ons streven was om de jol in haar oorspronkelijke staat van 1900 terug te brengen.
Dankzij het feit dat wij over nog veel historische gegevens konden beschikken, zoals foto’s van het werfmodel, het model gemaakt door één van de vissers, de omschrijving in het werfboekje en de sporen die tijdens de sloop zichtbaar werden, menen wij hierin redelijk geslaagd te zijn.
De restauratie is grotendeels in eigen beheer en met medewerking van “Visser Smeedwerk” uitgevoerd. Klaus Roding, ondermeer bekend van de restauratie van de houten jol ST48, heeft ons geadviseerd ten aanzien van de historische details.
Door te klikken op ”KH44 in beeld “ wordt aan de hand van foto’s de restauratieperiode toegelicht.