W

Word donateur

Momenteel hebben we zo’n 80 donateurs.
De meeste donateurs komen uit Kolhorn of uit de nabije omgeving, maar ook van verder weg zijn er diverse mensen die de jol middels een donateurschap een warm hart toedragen. Mede dankzij deze donateurs zijn wij in staat om de jol in de vaart te houden.
Als donateur ontvangt u tweemaal per jaar een Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het wel en wee van onze Stichting. Verder geeft het donateurschap recht op een gratis rondvaartje op het Kolhornerdiep.
Uw donatie bedraagt in principe € 15 per jaar (meer of minder mag ook). 
U kunt uw bijdrage contant betalen aan één van de bestuursleden of het bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL47 INGB 0005 3850 99
t.n.v. Stichting Varend Erfgoed Kolhorn.
Vermeld daarbij graag uw postadres.

Belastingvoordeel
Sinds eind 2019 is de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI. Hierdoor kunt u uw donatie (1,25x het bedrag!) aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft wel een drempel van 1% van het jaarinkomen opgelegd. Middels zogenaamde periodieke donaties, vastgelegd in een eenvoudig op te stellen schenkingsovereenkomst, kunt u toch gebruik maken van deze aftrek mogelijkheid. Het schenkingsformulier kunt u downloaden bij de Belastingsdienst. Kies voor Periodieke gift in geld.
Ook voor bedrijven zijn er zeer interessante mogelijkheden.

Zolang de voorraad strekt ontvangt u als nieuwe donateur een mooie penning gemaakt door Trudie Schep.