W

Word donateur

Momenteel hebben we zo’n 80 donateurs.
De meeste donateurs komen uit Kolhorn of uit de nabije omgeving, maar we hebben er zelfs twee uit Zweden! Mede dankzij deze donateurs zijn wij in staat om de jol in de vaart te houden.
Als donateur ontvangt u tweemaal per jaar een Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het wel en wee van onze Stichting. Verder geeft het donateurschap recht op een gratis rondvaartje op het Kolhornerdiep.
Uw donatie bedraagt in principe € 12 per jaar
(meer of minder mag ook). 
U kunt uw bijdrage contant betalen aan één van de bestuursleden of het bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL47 INGB 0005 3850 99
t.n.v. Stichting Varend Erfgoed Kolhorn