O

Oude_Streek_32

In 2012 heeft de Stichting Oud Kolhorn subsidie verstrekt ten behoeve van het restaureren van de voorgevel.