S

Samenwerkingsovereenkomst StONEW en StVEK

Op 13 januari 2023 hebben de voorzitters van de Stichting Onderkomen Nautisch Erfgoed Wieringen en de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn een samenwerkingsovereenkomst Waddenzee West ondertekend.

De besturen van beide stichtingen zijn het volgende overeen gekomen:

  1. Jaarlijks zal een delegatie van beide besturen met elkaar overleggen over het programma van beide stichtingen, zodat dit - waar mogelijk - op elkaar kan worden afgestemd.
  2. Beide Partijen wisselen actief kennis en expertise uit met betrekking tot scheepsbouw-, onderhouds- en visserij activiteiten gericht op het behoud van Varend Erfgoed Waddenzee West. Zij fungeren als vraagbaak voor elkaar en stellen speciale dagen als taandagen, knoop- en splitsdagen, onderhoudsdagen, brei- en boetdagen die zij organiseren open voor elkaars vrijwilligers.
  3. StVEK zal een expositie ontwikkelen om verhalen, achtergronden en ambachten in relatie tot Varend Erfgoed Waddenzee West bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. StONEW zal meewerken aan de totstandkoming van deze expositie. De tentoonstelling zal in ieder geval in de accommodaties van beide Partijen toegankelijk zijn.
  4. Partijen zullen elkaar informeren over hun activiteiten, onder meer door elkaar hun nieuwsbrieven toe te sturen.
  5. Op de website van beide Partijen zal ruimte worden ingericht voor de ‘andere’ stichting, dit in samenspraak met die ‘andere’ stichting.
  6. Tijdens speciale vaardagen, zoals de Flora- en Visserijdagen in Den Oever, Sail Den Helder en zeilwedstrijden op het Kolhornerdiep nabij Kolhorn, zullen de schepen van de beide Partijen op deze speciale vaardagen ter plekke aanwezig zijn. Dit voor zover het vaarschema van de schepen dit toelaat.
  7. Andere dan genoemde stichtingen kunnen zich bij dit samenwerkingsverband aansluiten.